دولت یازدهم - دولت روحانی


1398/9/23 0:0

نگاه واقع بینانه و تحلیل منصفانه نسبت به عملکرد دولت یازدهم از آغاز به کار تا به امروز در گرو توجه به مجموعه اقدامات مثبت و منفی آن و ارزیابی آنهاست که در اینجا به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.\r\nازمهمترین اقدامات مثبت دولت یازدهم می توان موارد زیر را برشمرد :\r\n۱.اجرای طرح تحول سلامت و بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات پزشکی و برطرف نمودن مشکلات دارو و درمان به ویژه تأمین داورهای بیماری های خاص و کاهش قابل توجه هزینه دارو و درمان \r\n۲. تثبیت وضعیت اقتصادی کشور و کنترل تورم \r\nدر سالهای پایانی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دلایل مختلف از جمله ضعف برنامه ریزی و مدیریت و تحریم ها، شاهد نوعی بی ثباتی در عرصه اقتصاد کشور بودیم که موجب شد تا تأثیرات تحریم ها و فشار آن بر مردم بیشتر نمایان شود . با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش آن، وضعیت اقتصادی کشور و فشار روانی بر مردم تا حدودی تثبیت شد و تورم تا حدی کنترل گردید. \r\n۳.توجه بیشتر به برنامه ریزی ؛ متأسفانه در دولت قبل شاهد اتخاذ برخی تصمیمات خلق الساعه و فاقد کارشناسی لازم بودیم ، اما در دولت یازدهم تلاش شده است تا به برنامه ریزی و نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و احیای سازمان برنامه وبودجه در این راستا صورت گرفت . \r\n۴.توجه به مسایل زیست محیطی ؛ دولت یازدهم تلاش کرد تا به مسایل زیست محیطی که دامنگیر کشور شده است ، توجه بیشتری کند و در همین راستا از همان روزهای آغاز به کار موضوع احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این دولت قرار گرفته است ، گرچه هنوز اقدام چندان مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است .\r\n۵. تحول در عرصه سیاست خارجی ؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد تحول درعرصه سیاست خارجی با هدف تعامل سازنده با سایر کشورها و کاهش ایران هراسی و فشارهای بین المللی بر علیه کشورمان بودیم . با توجه به تبلیغات منفی و گسترده غرب علیه نظام جمهوری اسلامی و با سوء استفاده از برنامه هسته ای کشورمان ، تغییر رویکرد در سیاست خارجی به منظور خنثی کردن تبلیغات منفی آنان و ارایه چهره صلح طلبانه جمهوری اسلامی ، در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت .\r\n۶. رویکرد جدید در مذاکرات هسته ای ؛ در دولت یازدهم به منظور پایان دادن به پرونده برنامه هسته ای کشورمان و الغای تحریم های ناشی از آن و اثبات صداقت و شفافیت جمهوری اسلامی در فعالیت های هسته ای و گرفتن بهانه از دست دشمنان ، رویکرد جدیدی در مذاکرات هسته ای با هدف دستیابی به توافق آغاز گردید که البته با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری و ترسیم خطوط قرمز در مذاکرات هسته ای از مخدوش شدن عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و زیاده خواهیهای طرف های مقابل جلوگیری به عمل آمد. \r\nمهمترین نقاط ضعف دولت یازدهم عبارتند از:\r\n۱.عدم رعایت اعتدال در انتخاب مسئولان \r\n متأسفانه آقای روحانی بر خلاف شعار اعتدال ، درعمل انتخاب برخی وزرا و مسئولان به چنین تعهدی پایبند نبود و گرایش های سیاسی را دخالت داد و همین مسأله در آغاز به کار دولت ، برخی ابهامات و نگرانی ها را نسبت به گرایش این دولت به همراه داشت . متأسفانه عزل و نصب ها در سطوح مدیریتی بیشتر بر اساس سلایق و گرایش های سیاسی صورت گرفت که با شعار اعتدال و عدم دخالت گرایش های سیاسی در انتخاب مسئولان و مدیران ، همخوانی نداشت .\r\n۲.پرداختن به حواشی و سیاه نمایی نسبت به دولت گذشته \r\nگرچه دولت آقای احمدی نژاد مانند دولت های گذشته با نقاط ضعف و عملکردهای منفی ای همراه بود ، اما متأسفانه شاهد نوعی بزرگ نمای و سیاه نمایی در مورد عملکرد آن توسط دولت یازدهم بودیم که همراه با موج گسترده تبلیغات رسانه ای هدفدار همراه بود که هنوز ادامه دارد و این مسأله این ذهنیت را در افکار عمومی به هراه دارد که دولت یازدهم به جای پرداختن به وظایف و مسئولیت های خود و برطرف نمودن مشکلات اقتصادی کشور به حواشی می پردازد. رعایت اعتدال در نقد منصفانه و به اندازه از دولت گذشته از این دولت بسیار شایسته تر بود .\r\n۳.ادامه روند مشکلات اقتصادی کشور و عدم ارایه راهکارهای کارآمد و مؤثر برای رونق تولیدات داخلی و حمایت از آن از دیگر نقاط ضعف دولت یازدهم است . متأسفانه دردولت یازدهم با وجود شعار حمایت از تولیدات داخلی و اختصاص سهم تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها که در دولت قبل نیز بدان عمل نشده بود، شاهد اقدام قابل توجه و تحرک مؤثری در این زمینه نیستیم .\r\n۴. گره زدن حل مشکلات اقتصادی کشور به نتیجه مذاکرات هسته ای و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی ؛ گرچه تلاش برای حل پرونده هسته ای و لغو تحریم ها در جای خود اقدامی لازم بود ، اما این مسأله نباید موجب کم توجهی به مشکلات اقتصادی کشورو برنامه ریزی برای حل آن با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی کشور که تأکید همواره مقام معظم رهبری به دولت بوده است ، می شد و مجموعه مسئولان و دستگاههای دولتی باید توجه جدی به اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار حل مشکلات کشور می نمودند و تمام توان و تلاش خویش را برای تحقق و اجرای آن به کار می بستند ، اما متأسفانه شاهد اقدام عملی و مؤثری در این زمینه نیستیم . \r\n۵.کم تحملی و عدم ظرفیت انتقاد ؛ با وجود اینکه دولت یازدهم و رییس جمهور محترم بارها از انتقاد نسبت به دولت حمایت نموده اند ، اما در عمل چندان با انتقادها و منتقدان دولت برخورد مناسبی نداشته و از سعه صدر و تحمل مناسبی که مورد انتظار است در این زمینه برخوردار نبوده اند .\r\n۶. کاهش حجم اقدامات عمرانی کشور و عدم اقدام جدی در اشتغال زایی ؛ بر خلاف دولت گذشته که شاهد رشد چشمگیر خدمات عمرانی و پروژه های مختلف در کشور بودیم ، در این دولت ، شاهد کاهش اقدامات عمرانی دولت هستیم که البته در مواردی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم و کاستن از هزینه های دولت صورت گرفته است .\r\nدر مورد طرح مسکن مهر نیز که با وجود برخی کاستیها و مشکلات آن ، اقدامی ارزشمند در جهت حل مشکل مسکن بود ، در این دولت شاهد متوقف شدن این طرح و ارایه نشدن طرح مناسب جایگزین آن بودیم \r\nدر زمینه اشتغال نیز شاهد تحرک و اقدام مؤثر و کارآمدی در زمینه برطرف نمودن مشکل اشتغال در کشور نیستیم . \r\n۷. کاهش رشد علمی کشور و سیاسی ؛ یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم ، کاهش رشد و شتاب علمی کشور و سیاسی کاری در دانشگاههاست. متأسفانه رشد علمی کشور که طی چندین سال اخیر با شتاب خوبی افزایش پیدا کرده بود و جایگاه کشور را تولید علم در جهان بهبود بخشیده بود و نوید بخش افق های روشنی برای کشور بود ، در این دولت کاهش پیدا کرد و موج سیاسی کاری دانشگاهها را فرا گرفت و شاهد عزل و نصب های هدفدار و سیاسی در دانشگاهها بودیم.\r\n۸. کم توجهی به مقوله فرهنگ؛ متأسفانه در عرصه فرهنگ در دولت یازدهم شاهد ظهور رگه هایی از نگاه فرهنگی دولت اصلاحات هستیم که به هیچ وجه مناسب دولتی که اعتدال و تدبیر را به عنوان شعار و سر لوحه برنامه خود قرار داده است ، نیست .\r\nبرخی از اقدامات منفی دولت یازدهم به ویژه میدان یافتن بعضی جریان های افراطی که به دلیل عملکرد خود در انزوا قرار گرفته بودند و تلاش می کنند با سوء استفاده از فضای به دست آمده ، جایگاه و موقعیتی برای خود ایجاد نموده و اهداف خود را دنبال کنند ، دغدغه و نگرانی نیروهای ارزشی را نسبت به ارزش های اسلامی و انقلابی به همراه داشته است که این دغدغه و نگرانی ها ، دغدغه های مقدس و قابل احترامی است که ناشی از کم توجهی و کمرنگ شدن برخی ارزش ها و فاصله گرفتن از گفتمان اصیل انقلاب است و ربطی به این دولت و آن دولت نداشته گرچه در برخی دولت ها که نشانه هایی از بی مهری ها نسبت به ارزش ها دیده می شود این دغدغه ها پر رنگ تر می شود.\r\n البته باید به این واقعیت هم توجه داشت هر چند در کنار دولت یازدهم برخی جریان های سیاسی افراطی مجال فعالیت پیدا کرده اند ، اما آقای روحانی شخصیتی انقلابی و با سابقه روشنی است که با هوشیاری که در ایشان سراغ داریم ، هیچگاه در دام چنین جریان هایی نخواهد افتاد و انشاء الله با حضور نیروهای ارزشی و بیداری علما و روحانیون ، جریان های سیاسی ای که با خط اصیل نظام زاویه دارند ، فرصت و مجالی برای پیشبرد اهداف خویش نخواهند یافت . البته همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند دولت اعتدال نباید به اسم اعتدال نیروهای ارزشی نظام را کنار بزند و نسبت به دغدغه و نگرانی آنها بی تفاوت باشد و باید این دغدغه ها را به عنوان انتقاد دلسوزانه مورد توجه قرار دهد .\r\nمقام معظم رهبری خطاب به مسئولان دولت فرمودند: « مراقب باشید جریانهاى مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضى‌ها این کارها را دارند می کنند، من می بینم در صحنه‌ سیاسى کشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعى می کنند جریان مؤمن را که در خطرها آن جریان است که زودتر از همه سینه سپر می کند، آن جریان است که دولتها را در مشکلات واقعى به معناى حقیقى کلمه حمایت می کند، کنار بزنند؛ مراقب باشید. اسلام، مظهر اعتدال است... معناى اعتدال این نیست که ما از کارهاى احساس وظیفه‌اى که فرد مؤمن، جریان مؤمن، مجموعه‌ مؤمن انجام میدهد، جلوگیرى کنیم.» (بیانات در دیدار مسئولان نظام ، ۱۶/۴/۹۳)\r\n همچنین فرمودند: «تحقیر مخالفان از سوی مسئولان، خلاف تدبیر و خلاف حکمت است. من مردم عزیزمان را به بی‌تفاوتی دعوت نمیکنم، به نظارت نکردن دعوت نمیکنم؛ آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت میکنم؛ امّا اصرار میکنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسئولین و نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین، تخریبی نباید باشد؛ نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد. ممکن است در یک قضیّه‌ای، یک عدّه‌ای دغدغه داشته باشند؛ دغدغه داشتن جرم نیست؛ دلواپس بودن جرم نیست. میتوانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسئله‌ی مهم و حسّاس کشور، احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند؛ هیچ مانعی ندارد؛ امّا این به‌معنای متّهم کردن نباشد، به‌معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات نباشد. از آن طرف هم دولت و طرف‌داران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی میکنند، بایستی اهانتی نکنند.» (بیانات در حرم مطهر رضوی ، ۱/۱/۹۴)\r\n
   

تاریخ بروز رسانی:   23 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۱


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >