نماز در کلام بزرگان
1
نماز اول وقت در کلام بزرگان
در قرآن کریم یکی از خصوصیات اهل ایمان محافظت بر نماز بیان شده است خداوند میفرماید مؤمنان کسانی هستند که بر نماز خویش مواظبت‌ دارند و همه اوقات نماز را حفظ می‌کنند.


1
< >