دوره آموزشی مجازی اتقان 2 « فن خطابه 2»

23 خرداد 1399

جلسه اول:

فیلم جلسه اول

صوت جلسه اول

جلسه دوم:

فیلم جلسه دوم

صوت جلسه دوم

جلسه سوم:

فیلم جلسه سوم

صوت جلسه سوم

جلسه چهارم:

فیلم جلسه چهارم

صوت جلسه چهارم

 

برای شروع آزمون کلیک کنید

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.